011 - 682 80

ELTEST & BESIKTNING

EIO Eltest

Varför EIO eltest?

För att säkerhet är viktigt!

Denna elbesiktning går på ett metodiskt sätt igenom befintlig elinstallation och testprotokollen visar om något behöver åtgärdas för att elinstallationen skall vara elsäker. Vi kan även erbjuda energibesparande åtgärder i samband med besiktning.

Mer information om EIO Eltest hittar du på www.eio-eltest.se.

Fyrapunktssystem

Electrotec AB använder ett enkelt fyrapunktssystem för de flesta installationstester.

FÖRBEREDELSE

Detta innebär att ta sig tid i början av projektet så att man blir bekant med layouten och designen av installationen och byggnaderna som inhyser denna. Att ta del av all tillgänglig information; dokument, specifikationer och ritningar är nödvändigt. En ordentlig förberedelse på det här stadiet kan spara mycket tid och pengar.

VISUELL INSPEKTION

Kontroll av placering och status av de delar av installationen som skall testas. När det gäller nyinstallation är ytterligare en visuell inspektion nödvändig efter inkoppling av strömförsörjning.

TESTNING

Detta kan delas upp i olika sektioner som testet sedan följer:

Innan ström är påkopplad:

  1. Kontinuitetskontroll av skyddsledare
  2. Kontinuitetskontroll av slutlig kretsledare
  3. Isolationsresistans
  4. Kontroll av ledningspolaritet (där det är relevant)
  5. Jordresistans

Med ström påkopplad:

 1. Sling- och ledningsresistans
 2. Jordfelsbrytarens utlösningstid
 3. Funktionsprovning
 4. Provning av PFC/PSC kortslutningsström
 5. Fasföljdsindikering

CERTIFIKAT

Alla resultat av både inspektion och testning dokumenteras klart och tydligt för kunden både i pappersform och elektroniskt format.

PAT – Portable Appliance Testing

Provning / testning av portabel elutrustning (PAT – Portable Appliance Testing)

Under de senaste åren har kraven för att skapa en säkrare arbetsmiljö lett till många nya lagar och rekommendationer. Inspektion och testning av elutrustning som används dagligen är en av de åtgärder vi kan utföra för att reducera risken för olyckor hos personal och onödiga skador på elektrisk utrustning.

Huvudkategorierna vid inspektion och testning är:

 • Portabel utrustning (brödrostar, kaffemaskiner etc.)
 • Handhållen utrustning (borrmaskiner, hårtorkar, slipmaskiner etc.)
 • Flyttbar utrustning < 18kg (torktumlare, industriköksutrustning etc.)
 • Stationär utrustning > 18kg (tvättmaskiner, diskmaskiner, spisar etc.)
 • Fixerad utrustning (elektriska värmefläktar, svarv, verkstadsmaskiner etc.)
 • Inbyggd utrustning (all slags utrustning som är inbyggd i skåp eller utrymmen)
 • Information Technology (IT) utrustning (PC:s, skrivare, skrivmaskiner, scanner etc.)