011 - 682 80

KUNDREFERENSER

 • Harman Rentals, Elinstallation 17st lägenheter 980kvm, England 2004
 • Privatkund, Elinstallation hus 300kvm, Sverige 2004
 • Sydkraft Vatten, Installationer av ”Typ A”, Electrotec Plug&Play-kontrollsystem och ”Typ B” swedmeter Electrotec kontrollsystem för pumpstationer, Sverige 2004-2005
 • Sjöfartsverket Rederi, Elinstallationer på fartyg, Sverige 2005
 • AC Berg AB, Felsökning och reparation av stenkrossar och mobila 3fas-generatorer, Sverige 2005
 • JMR Entreprenad AB, Installation av gatubelysning, Sverige 2005
 • YIT Sverige AB, Elinstallation Campus Linköping, Sverige 2005
 • ITT Flygt Pumpar, Underhåll pumpsystem för skyddsrum; reparation av skåp och installation av larmutrustning i dagvattenstationer; installation av SPU stationer, Sverige 2005
 • Ståthöga Teknik AB, Installation av SPU station, Sverige 2005
 • Norrköpings Vatten AB, Installation av 120st Electrotecs datalogger DL2005 med tillhörande nivågivare och installationer av Electrotecs ”Typ B”-kontrollskåp med cactus-styrsystem, Sverige 2005
 • IW Sprängservice, Felsökning samt installation av stenborrmaskin, Sverige 2006
 • Siemens Industrial Turbomachinery AB, Elinstallation testrigg för gasturbiner, Sverige 2006
 • Nordfarm, Elinstallation 8000kvm kontor, lager och utomhus, Sverige 2006
 • Siemens Industrial Turbomachinery AB, Byggnation och installation av elskåp, Sverige 2006
 • YIT Sverige AB, OKG Oskarshamn, Sverige 2006
 • ITT Flygt Pumpar, Pumpstyrsystem SAAB Linköping, Sverige 2006
 • PPC Engineering AB, Installation av elskåp, Sverige 2006
 • Norrköpings Vatten AB, Installationsarbete samt beredskap enligt avtal under två månader, Sverige 2007
 • PPC Engineering AB, Projektledare uppstart av gasturbin, Kazakstan 2007
 • Marin & Sjöservice AB, Elinstallation vid renovering och ombyggnad av fastighet, Sverige 2007
 • Callenberg Fläkt Marin AB, Elinstallation kryssningsfartyg, USA 2007
 • Norrköpings Vatten AB, Installation av Electrotecs DL2007 loggers, Sverige 2007
 • Motala kommun, Byggnad och installation av automatikskåp för pumpstation, Sverige 2007
 • PPC Engineering AB, Installation av kontrollskåp för Siemens, USA 2008
 • Callenberg Fläkt Marin AB, Elinstallation kryssningsfartyg, USA 2008
 • Norrköpings Vatten AB, Uppdatering till DL2007 loggers, Sverige 2008
 • Åby Eltjänst AB, Elinstallation Idrottsparken Norrköping, Sverige 2008
 • Skanska Electro AB, Elinstallation Maxihuset Norrköping såsom elcentraler, ställverk, hissar, belysning m.m., Sverige 2008
 • Svenska kyrkan, Risinge Felsökning, kabelprovning, Sverige 2009
 • ITT Water & Wastewater AB, Specialbyggd provningsbänk för provning av pumpar, Sverige 2009
 • Ballingslöv, Elinstallation och byggnation av utställningslokal, Sverige 2010
 • Lämmneå bruk, Automationsskåp för ventilationssystem, Sverige 2010
 • Privatkund, Villa Installation TV/satelit utrustning, Sverige 2010
 • Progatec AB, Elinstallation monteringslina, Sverige 2010
 • Åby Eltjänst AB, Nybyggnation kv. Lyckan, Sverige 2010-2011
 • Svensk BevakningsTjänst AB, Eljour Hyreshus, Sverige 2010-2011
 • Åby Eltjänst AB, Elinstallationer The Lamp hotel Norrköping: elcentraler och ställverk, Sverige 2011
 • Bergbolaget i Götaland AB, Reparation av stenkrossmaskiner (pågående), Sverige 2010-
 • AB Inter-Sale, Byggnation av SS/DR3 2011 styrskåp, Sverige 2011
 • Siemens Industrial Turbomachinery AB, Elinstallationer, montör och ledande montör på 70-80st gasturbiner av olika typer, Sverige 2008-2015
 • Åby Eltjänst AB, Datahall Kriminalvården Norrköping, Sverige 2015
 • Skanska, Electro Hotel Statsvakten Norrköping, Sverige 2014