011 - 682 80

Vi är Electrotec AB

Vi på Electrotec arbetar med så gott som alla inriktnigar inom el, från att byta en armatur i ett garage till att skräddarsy totallösningar för olika industrier. 

Installation

Industriella miljöer är något vi på Electrotec känner oss hemma med. Om det så är en total elinstallation i en ny eller renoverad byggnad, eller kanske ”bara” ett kraftuttag till en ny maskin.

Automation

Electrotec erbjuder en rad olika lösningar inom automation för bland annat process industrier och råvaruförädlings industrierna. Vi renoverar befintliga system, kompletterar och erbjuder helt nya lösningar.

Givare

Electrotec har många års erfarenhet av arbete inom processindustri för bland annat kommuner. Electrotecs nivåsensor FLS2016 är framtagen för att underlätta installations arbetet och minimera risken för felaktiga signaler.

Eltest / Besiktning

Inspektion och testning av elutrustning som används dagligen är en av de åtgärder vi kan utföra för att reducera risken för olyckor hos personal och onödiga skador på elektrisk utrustning.

OM ELECTROTEC AB

Vi på Electrotec arbetar med så gott som alla inriktnigar inom el, från att byta en armatur i ett garage till att skräddarsy totallösningar för olika industrier. Electrotec är idag uppdelat i tre delar:

  • Elbutiken Finspång
  • Electrotec Industribemanning
  • Electrotec Solutions

Elbutiken Finspång är vår butik där vi säljer elmaterial för proffs och privatpersoner. Även lampor med tillbehör som t.ex. lampskärmar. Vi har även en hemsida www.elbutikfinspang.se. Elbutiken Finspång invigdes i slutet av 2013 och vi riktar oss till både privatpersoner och företag, med industrier som t.ex. Gränges som kunder.

Electrotec Industribemanning är framförallt inriktat på att stötta industrier, både i närområdet och på annan ort, men vi utför och räknar givetvis även på egna jobb. För industrierna kan det t.ex. handla om tillfällig eller långvarig hög orderingång, oväntat personbortfall, ersättningspersonal under semestertider m.m.

Electrotec Solutions är den del av företaget som tillverkar våra egna produkter och skräddarsyr tekniska lösningar på kunders problem. Bland annat så tillverkar Electrotec Solutions våra olika provbänkar, där man kan koppla in pumpar och motorer för att testköra dem. Våra vanligaste modeller täcker driftspänningar från 110V-690V och upp till 250A. Vi har även en serie av GSM-kompatibla nivåsensorer, varav vår senaste modell används i Oslos breddningsstationer.

Electrotec AB har Policy för Kvalitet, Miljö, Hälsa och Säkerhet. Electrotec AB har ett kvalitetssystem som motsvarar SS-EN ISO 9001.