011 - 682 80

INSTALLATION

INDUSTRI

Industriella miljöer är något vi på Electrotec känner oss väldigt hemtama vid. Om det så är en total elinstallation i en ny eller renoverad byggnad, eller kanske ”bara” ett kraftuttag till en ny maskin, så är Electrotec företaget att vända sig till. Vi kan själva, eller tillsammans med Era egna tekniker om så önskas, utföra hela arbetet från planering till färdigställande.

 • Allmänna elinstallationer
 • Belysning
 • Maskinflyttning
 • Kontrollskåp
 • Jordpotentialsystem
 • El-provning
 • Elinspektioner
 • Nödbelysning
 • PLC kontrollsystem

KONTOR & BUTIK

 • Allmänna elinstallationer
 • ”Flexibelt kundanpassat” system
 • Arbetsplatsbelysning
 • Utställningsbelysning (montrar, skyltfönster m.m.)
 • Datadistribution
 • Telefondistribution